Radni sastanak Predsjedništva Društva održan početkom ljeta 2015.

Obaviještavamo članstvo da je početkom ljeta (9.6.2015.) održan u sjedištu Društva Radni sastanak Predsjedništva Društva na kojem se raspravljalo o programu rada Društva u drugoj polovici 2015. godine. Prisutni su se članovi podijelili u radne sekcije koje će prema svom usmjerenju sudjelovati u organizaciji odgovarajućih aktivnosti Društva. Prihvaćen je sljedeći sastav sekcija:

  1. Sekcija za kulturne aktivnosti – Lýdia Patafta, Katarina Kolaković, Tuga Tarle, Martina Dujmić
  2. Sekcija za odnose s javnošću – Zrinka Kovačević, Peter Jílek, Maja Novković
  3. Sekcija za izdavačku djelatnost – Josip Moser, Zlatko Heršak
  4. Sekcija za poslovne odnose – Tomislav Horvat, Mario Rukavina
  5. Sekcija za mladež – Katarina Šturik, Boris Komunjer, Natalija Blaslov
  6. Financijska sekcija – Božica Brlečić, Darija Goreta
  7. Tehnička sekcija – Kazimir Šturik, Stipan Černoh, Ante Tomasović

Zainteresirani za sudjelovanje u pojedinim predstavljenim događajima mogu mi se obratiti e-mailom ili telefonski. Dalje, molim članove kod kojih su se promijenili neki od bitnih osobnih podataka: adresa stanovanja, e-mail adresa, telefonski broj ili mi još nisu stigli dostaviti svoj OIB, neka mi ih jave također e-mailom ili telefonski. I na kraju, ako imate prijatelje ili poznanike koje bi ovo moglo zanimati, proslijedite im molim ovu obavijest. U tu svrhu prilažem i aktualiziranu pristupnicu Društva.

Srdačan pozdrav,

Martin Machata
Predsjednik DHSP-a

PREUZIMANJE

Pristupnica DHSP 2015 Word dokumenat