Posjeta potpredsjednice SNR Jane Laššákovej

Potpredsjednica Nacionalnog vijeća Slovačke Republike Jana Laššáková primila je u prostorijama veleposlanstva predstavnike Saveza Slovaka u RH A. Kurica, J. Kvasnovskoga, počasnog konzula u RH g. I. Komaka, direktora Slovačkog centra za kulturu Našice g. S. Slivku, predsjednika Vijeća slovačke nacionalne manjine vukovarsko-srijemske župe g. M. Pucovskoga, predsjednika DHSP-a g. K. Šturika i saborskog zastupnika češke i slovačke nacionalne manjine g. V. Bíleka.

Bio je to sastanak na kojem su svi predstavnici dali informacije o svekolikom odvijanju života i djelovanja manjina i društava kao i izraze zahvalnosti na potpori što je pruža Slovačka Republika putem svojih institucija i ureda.. To je primljeno sa razumijevanjem i izražavanjem odlučnosti i nadalje raditi u korist prosperiteta slovačke nacionalne manjine i društava prijateljstva.

Dodatne informacije na sabor.hr
Potpredsjednik Sabora Nenad Stazić primio potpredsjednicu Nacionalnog vijeća Slovačke Republike Janu Laššákovu

Slike preuzete sa Savez slovaka.

Slika_01

Slika_02

Slika_03

Slika_04

Slika_06

Slika_07

Slika_08

Slika_09

Slika_10

Slika_05