O nama

Društvo hrvatsko-slovačkoga prijateljstva postoji od kada i mlada Slovačka Republika. Poticaj za njegovo osnivanje dan je odmah nakon njezina ustrojstva, a utemeljeno je 28. svibnja 1993. godine. Iduće 1994. osnovano je i Slovačko-hrvatsko društvo u Bratislavi (sada Hrvatski klub slovačko-hrvatskoga prijateljstva-Bratislava). Oba djeluju i međusobno suraduju na razvijanju hrvatsko-slovačkoga i slovačko-hrvatskoga prijateljstva. Poznavatelji ističu da je Drustvo hrvatsko-slovačkoga prijateljstva jedno od najdjelatnijih u Hrvatskoj. U njegovu raznovrsnom djelovanju važno mjesto pripada njegovanju hrvatsko-slovačke suradnje u području jezika i književnosti.

Svrha Društva je razvijanje hrvatsko-slovačkoga prijateljstva i poticanje suradnje na svim područjima života. U suglasju s temeljnom svrhom i konkretnim zadaćama Društvo organizira: tribine, predavanja, književne večeri, svečana obilježavanja obljetnica znamenitih Slovaka i Hrvata, izdavanje i predstavljanje knjiga, prikazivanje filmova i dijafilmova, izložbe, koncerte, smotre, okruge stolove, seminare, savjetovanja, susrete i druženja, stručne i znanstvene skupove, uzajamne posjete i boravke, ekskurzije i izlete, turistička i studijska putovanja, ljetovanja i zimovanja, proučavanja i istraživanja, gostovanja i susrete književnika, umjetnika, gospodarstvenika, znanstvenika, kulturnih i javnih djelatnika, kulturno-umjetničkih ustanova i društava, inicira potpisivanje sporazuma o suradnji, podupire razmjenu informacija i vrijednih postignuća hrvatskoga i slovačkog naroda.

U ostvarivanju programskih zadaća suraduje s brojnim vladinim i nevladinim ustanovama, tijelima, znanstvenim, umjetničkim, gospodarskim, kulturnim i drugim udrugama i medijima.
Iz dosta brojnih i raznovrsnih djelatnosti izdvojit ćemo: književne večeri, svečana obilježavanja vrijednih obljetnica, znanstvenu i stručnu suradnju, nakladničku djelatnost i promocije knjiga, susrete i suradnju društava prijateljstva.