18. redovna izborna skupština

Za uvod nekoliko riječi o radu Društva hrvatsko-slovačkoga prijateljstva koje je još uvijek registrirano na adresi Zagreb,Mesnička 2, no prostor Hrvatskog katoličkog zbora MI, kojim se koristilo zahvaljujući njihovoj dobroti, odavno nije njihov dom. Recesijsko vrijeme je učinilo svoje. Ne mogavši se koristiti prostorom i uz raspolaganje minimalnim sredstvima, elan za rad je splasnuo.
No ipak, početkom 2012. godine dio članova predsjedništva u razgovoru s predsjednikom Zlatkom Heršakom, složili se da bi bila velika šteta da se Društvo ugasi, što je bila realna prijetnja posljedice dosta smanjenog rada Društva. To je rezultiralo sazivanjem 18. redovne godišnje izborne skupštine Društva, 29. ožujka, u dvorani Tribina grada Zagreba, Kaptol 27, gdje je nakon propisne poslovničke procedure dotadašnji tajnik Kazimir Šturik izabran za predsjednika. Dopredsjednici su Josip Moser, Zrinka Kovačević, tajnica Lukrecija Vrnoga, te članovi predsjedništva: Ante Vukasović, Zlatko Heršak, Mario Rukavina, Martin Machata, Mijo Lončarić, Darija Goreta i Katarina Kolaković. Nadzorni odbor čine Ana Kaštelan Moser, Marko Bedić i Bibijana Šverko. Rizničarka je i dalje Božica Brlečić.


U izvješću o radu, koje je pročitao Zlatko Heršak, rečeno je da iz tehničkih, objektivnih i subjektivnih razloga, i okolnosti nastalih ne našom krivnjom, nismo ispunili plan djelovanja te sačuvali ugled najdjelatnijega Društva. Na osnovu toga nismo tražili financijsku potporu za rad ni od jedne državne institucije. Usprkos tome Društvo je održalo nekoliko akcija.
Skupštini se obratio generalni tajnik koordinacije društava prijateljstva, g. Andrija Karafilipović. Kazao je da se u nastojanju izgradnje i održavanja prijateljstava broj predavanja u dosadašnjem 20-godišnjem radu popeo na 950, te je predstavio časopis koji izdaje Koordinacija “Glas narodne diplomacije”, koji trenutno financira 17 društava, a koji dobivaju važne hrvatske i europske institucije koje iz godine u godinu povećavaju potražnju brojeva primjeraka. Ujedno je zamolio da i naše Društvo u financijski plan ukalkulira pomoć za izdavanje ovog vrijednog časopisa koji promovira rad društava. Pozvao je na međunarodnu izložbu keramičara i projekciju u Drežnici. Naglasio je i probleme u financiranju društava prijateljstva, te da najdjelatnija društva, kao i ona koja imaju izdavačku djelatnost, dobivaju i najviše sredstava. Pozvao je da se, ukoliko za to bude potrebe, Društvo koristi i prostorom Koordinacije. Poželio je puno uspjeha u daljnjem radu novoizabranom Predsjedništvu.
Za riječ se javio i bivši predsjednik Društva, prof. Ante Vukasović, koji je g. Karafilipovića zamolio da pomogne pri revitalizaciji Društva i odobravanju sredstava za rad.

Novoizabrani predsjednik predložio je plan rada za iduće razdoblje, izrazio nadu da uspijemo u nastojanju dobivanja prostora za rad Društva, kao i u nastojanju dobivanja sredstava putem natječaja MVEP-a. U takvim okolnostima može se privući mlađe ljude, studente slovakistike prije svega, da imaju mogućnost sastajati se, pratiti putem TV-programa živu slovačku riječ, naći si zanimljive knjige u budućoj biblioteci, održavati književne večeri, večeri poezije, itd. S odobravanjem je prihvaćena informacija o inicijativi tješnje suradnje s Maticom slovačkom – Zagreb, postavljanjem web-stranica Društva i planiranje obilježavanja 20 godina od priznavanja HR i SR kao i 20 godina od osnivanja Društva (28.5.1993.). Skupštinu su uveličali svojim nastupom članovi zbora KUD Industrogradnja.