Tablica događaja

Dan i vrijeme Naziv događaja i lokacija
25. rujna 2012.
18:00h
Predavanje O životu i djelu J.R. Boškovića
Češka beseda, dvorana, Zagreb
12. lipnja 2012.
18:00h
Predavanje: HRVATSKO-SLOVAČKE VEZE 2
Palača Matice hrvatske, Zagreb
29. svibnja 2012.
18:00h
Predavanje u Slovačkoj O životu i radu Josipa Ruđera Boškovića
Devinska Nova Ves, Devinska Nova Ves
22. svibnja 2012.
18:00h
Književna večer: SVIBANJ, MJESEC LJUBAVI
Češka beseda, dvorana, Zagreb
24. travnja 2012.
18:00h
Predavanje SLOVAČKO-HRVATSKE VEZE 1
KOORDINACIJA HRVATSKIH DRUŠTAVA PRIJATELJSTVA, Zagreb
1 2 3 4 5 6 7