Književnu večer povodom 200. godišnjice smrti ANTONA BERNOLÁKA

Učitavanje mape...

Dan i vrijeme
Datum: 19. veljače 2013.
Vrijeme: 18:00h

Lokacija
Češka beseda, dvorana


Anton BERNOLÁK

Anton BERNOLÁK

Pročitajte dokument (kliknite link ispod):
Martin Machata – Anton Bernolák – Život, djelo, slike… (*3.10.1762. Slanica – † 15.1.1813. Nové Zámky)

DHSP i MATICA SLOVAČKA ZAGREB pozivaju Vas na književnu večer povodom 200. godišnjice smrti ANTONA BERNOLÁKA.

…Ovládal viacero cudzích jazykov, od klasických až po moderné a mal na vtedajšiu dobu rozsiahle znalosti všeobecných dejín, ekonomiky, medicíny, estetiky, hudby a politiky. Veľmi dobre si uvedomoval, že bez toho, aby obyvateľstvo žijúce na území Slovenska používalo živú reč v písomnom styku a v školstve, nie je možné povzniesť na novodobý moderný národ, ktorý bude smerovať k svojej svojbytnosti. Tomuto účelu zasvätil svoje vedecké diela….

…Vladao je sa više stranih jezika, od klasičnih sve do modernih i imao je za tadašnje vrijeme široka znanja iz opće povijesti, ekonomije, medicine, estetike, glazbe i politike. Veoma dobro je bio svjestan da bez toga da žitelji na prostoru Slovačke ne koriste živu riječ u pisanim kontaktima i u školstvu, nije moguće formiranje suvremenog modernog naroda, koji će stremiti ka svojoj samobitnosti. U tom cilju je usmjerio sva svoja znanstvena djela….

* 3.10.1762. Slanica – † 15.1.1813. Nové Zámky

NJIŽEVNU VEČER vodit će član predsjedništva DHSP-a, lektor slovačkog jezika na FF Zagreb, Mgr. Martin Machata

Lijepo Vas molimo, dragi članovi i prijatelji, odazovite se pozivu i Vašom nazočnošću, te Vašim sudjelovanjem uveličajte ovu večer.


Vyhľadávač spomína na Antona Bernoláka: Z Google je Gúgl!

Google je Gúgl

Google je Gúgl

03. 10. 2012  15:50 – Známy vyhľadávač nezabudol ani na dôležitý míľnik slovenskej histórie! Pripomenul si 250. výročie narodenia jazykovedca Antona Bernoláka.

Na výročie narodenia Antona Bernoláka spomína aj Google. Vlastne Gúgl.
Autor: anc, google
Google vždy prekvapí! Na nápadité obrázky pri príležitosti dôležitých celosvetových udalostí namiesto farebného názvu vyhľadávača si už svet zvykol. Najnovšie návštevníkom stránok jednotlivých krajín pripomína aj míľniky národnej histórie. Rovnako je tomu aj 3.10.2012. V tento deň uplynulo 250 rokov od narodenia významného slovenského národného dejateľa a kodifikátora prvej spisovnej slovenčiny Antona Bernoláka.
 ….više… na navedenoj adresi (kliknite ovdje).